Originalita · Kvalita · Non-GMO

· O firmě ·

Firma VK-Drcman v Němčicích

✿ Firma VK-Drcman vznikla v roce 1992 z bývalé kooperační míchárny, sušičky a tvarovny krmiv v Němčicích, sloužící pro potřeby zemědělské prvovýroby v blízkém okolí. Na základě hlubšího zájmu a požadavku chovatelů a zemědělské veřejnosti se začala rozvíjet výrobna krmiv, v jejímž počátku nové etapy byla nosným programem výroba tukových násad, které se používaly jako energetický krmný doplněk v krmných směsích pro výživu drůbeže.

✿ V následujících letech vlivem restrukturalizace živočišné výroby nastaly změny v poptávce na skladbu krmiv a krmných doplňků, kterým se VK-Drcman aktivně přizpůsobila. Tímto začala nová etapa výrobního programu firmy. Stěžejním bodem výroby se staly kompletní a doplňkové krmné směsi pro monogastry a polygastry. Firma si postupně získávala své místo na trhu schopností pružně reagovat na potřeby zákazníků výrobou menších šarží krmiv nebo vyhovět potřebám nejrůznějších specialit pro jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat. Tato struktura výroby vykrystalizovala do současné podoby, kdy se výrobní náplň firmy VK-Drcman především zaměřuje na výrobky pro mláďata, speciální doplňková krmiva, minerální a doplňková krmiva pro všechny kategorie hospodářských zvířat. Nedílnou součástí výrobního programu je produkce kompletních krmných směsí pro velkoodběratele i drobnochovatele.

Technické výrobní zázemí

✿ Pro vysokou a stabilní kvalitu všech svých výrobků je zcela nezbytné používání moderních výrobních linek. Firma disponuje dvěma samostatnými výrobními linkami, jednou pro výrobu premixů, minerálních krmiv (zamíchatelnost 1: 100 000), druhou pro kompletní a doplňkové krmné směsi. Obě tyto linky prošly v roce 2002 rozsáhlou a účelovou rekonstrukcí. Výsledkem je kompletní počítačově řízená technologie s mnoha kontrolními body zajišťujícími maximální přesnost a kvalitu výroby. V souladu se Zákonem o léčivu je firma certifikována pro medikaci krmiv.

✿ Dalším stupněm znamenajícím podstatné zkvalitnění krmiv pro mláďata a speciálních výrobků je instalace technologie na hydrotermickou úpravu surovin - zařízení JET SPLODER v roce 2003. Tato technologie termické úpravy přináší další rozšíření výrobního programu směrem ke zvýšení stravitelnosti krmiv, zejména pro mláďata.