VK-Drcman Výroba a prodej krmiv a minerálních doplňků pro zvířata.

Výroba a prodej krmné směsi a krmiva.


Granulovaná, doplňková a minerální krmiva pro hospodářská, domácí a okrasná zvířata.

Firma VK-Drcman  Němčice


Firma VK-DRCMAN vznikla v roce 1992 z bývalé kooperační míchárny, sušičky a tvarovny krmiv v Němčicích, sloužící pro potřeby zemědělské prvovýroby v blízkém okolí. Na základě hlubšího zájmu a požadavku chovatelů a zemědělské veřejnosti se začala rozvíjet výrobna krmiv, v jejímž počátku nové etapy byla nosným programem výroba tukových násad, které se používaly jako energetický krmný doplněk v krmných směsích pro výživu drůbeže.

V následujících letech vlivem restrukturalizace živočišné výroby nastaly změny v poptávce na skladbu

krmiv a krmných doplňků, kterým se VK-Drcman aktivně přizpůsobila.Tímto začala nová etapa výrobního programu firmy. Stěžejním bodem výroby se staly kompletní a doplňkové krmné směsi pro monogastry a polygastry. Firma si postupně získávala své místo na trhu schopností pružně reagovat na potřeby zákazníků výrobou menších šarží krmiv nebo vyhovět potřebám nejrůznějších specialit pro jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat.

Tato struktura výroby vykrystalizovala do současné podoby, kdy se výrobní náplň firmy VK-Drcman především zaměřuje na výrobky pro mláďata, speciální doplňková krmiva, minerální a doplňková krmiva pro všechny kategorie hospodářských zvířat. Nedílnou součástí výrobního programu je produkce kompletních krmných směsí pro velkoodběratele i drobnochovatele.

Postavení na trhu

V současnosti firma VK-DRCMAN představuje nejen výrobce regionálního charakteru, ale svými obchodními aktivitami zasahuje téměř do všech oblastí České republiky. Své obchodní snahy postupně rozvíjí ve Slovenské republice.

Prostřednictvím svých prodejních zástupců firma nabízí spolupráci a své výrobky klasickým zemědělským podnikům, specializovaným chovatelům i soukromě hospodařícím farmářům.

Technické výrobní zázemí

Pro vysokou a stabilní kvalitu všech svých výrobků je zcela nezbytné používání moderních výrobních linek.

Firma disponuje dvěma samostatnými výrobními linkami, jednou pro výrobu premixů, minerálních krmiv ( zamíchatelnost 1: 100 000), druhou pro kompletní a doplňkové krmné směsi. Obě tyto linky prošly v roce 2002 rozsáhlou a účelovou rekonstrukcí. Výsledkem je kompletní počítačově řízená technologie s mnoha kontrolními body zajišťujícími maximální přesnost a kvalitu výroby.

V souladu se Zákonem o léčivu je firma certifikována pro medikaci krmiv.

Dalším stupněm znamenajícím podstatné zkvalitnění krmiv pro mláďata a speciálních výrobků je instalace technologie na hydrotermickou úpravu surovin - zařízení JET SPLODER v roce 2003. Tato technologie termické úpravy přináší další rozšíření výrobního programu směrem ke zvýšení stravitelnosti krmiv, zejména pro mláďata.

Jakost výroby

Firma VK-DRCMAN směřuje veškerou svoji činnost k maximální kvalitě všech svých výrobků a trvalé spokojenosti zákazníků. Proto je celý proces organizace výroby a prodeje zahrnut pod systém managementu jakosti.

V roce 2003 po prověření firma obdržela certifikát BS EN ISO 9001: 2000, jehož předmětem je udržování systému managementu jakosti.

     

      

.


Chcete znát novinky?


Pošlete nám svůj e-mail.
Kreativní tvorba firemních www stránek a webu - Helium WebDesign
Helium WebDesign

Lužní lesy Western Příroda
I-město Fotobanka