VK-Drcman Výroba a prodej krmiv a minerálních doplňků pro zvířata.

Výroba a prodej krmné směsi a krmiva.


Granulovaná, doplňková a minerální krmiva pro hospodářská, domácí a okrasná zvířata.

Hydrotermická úprava krmných surovin Krmná kvalita surovin


Článek byl publikován dne: 15.04.2013

Vyrábět v současné době kvalitní finální krmivo pro jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat, znamená zařazovat do receptur nejen takové krmné komponenty, které jsou hodnotné svými nativními parametry, ale je zcela nezbytné využít technologické úpravy krmných surovin, jež pozitivně ovlivňují celkovou nutriční hodnotu a stravitelnost zpracovaných krmných surovin.

Využití těchto technologických systémů je samozřejmě posuzováno i z ryze ekonomického pohledu, tzn. jsou dávány do vzájemných relací faktory nutriční vycházející z prokázaných efektů v oblasti stravitelnosti, chutnosti, zvýšené schopnosti příjmu, resp.zlepšení metabolických procesů s efekty ekonomickými.

Technologie úpravy surovin

Metody různých systémů tepelných úprav krmných surovin, měnící nejen jejich fyzikální vlastnosti, ale i vnitřní strukturu živin , např. u škrobu změna strukturální formy na formu se zvýšenou enzymatickou přístupností , u proteinů zvýšení odolnosti vůči bachorové degradaci a v neposlední řadě přínos zachování takové struktury, která vyžaduje přežvykování a rovněž zpomalení pasáže v bachoru, jsou dnes již běžně využívány v krmivářské praxi.

Tato skutečnost byla inspirací pro instalaci vhodné technologie tepelné úpravy surovin ve firmě VK-Drcman, s cílem nabídnout zákazníkům takové produkty, které by splňovaly vysoké nároky jejich vysokoprodukčních zvířat a současně poskytovat chovatelům služby související s tepelnou úpravou surovin.

Technologie využívající působení suchého tepla pracuje s vyššími teplotami, s přirozenou vstupní vnitřní vlhkostí materiálu, velmi krátkým tepelným působením na suroviny.Princip zpracování krmných surovin spočívá v intenzivním zahřátí zrna, voda obsažená uvnitř zrna se mění v páru, která působí na zmazovatění škrobu za současného vývoje tlaku způsobujícího expandaci zrna. Tento proces tepelné úpravy má stejnou účinnost na škrob, tuk i bílkoviny jako extruze, přičemž odborné výsledky uvádí ještě výraznější vliv na " by - pas" proteinů u přežvýkavců.

Typickým představitelem této technologie je zařízení JET SPLODER, které je využíváno ve výrobně krmných směsí VK-Drcman v Němčících u Holešova. Tato technologie má plně programovatelný teplotní režim od suchého do hydrotermického, který se navozuje rozdílnou vlhkostí zpracovávaného materiálu. Celý proces je řízen vestavěným počítačem, který hlídá dodržování nastavených parametrů. Zařízení pracuje v uzavřeném tepelném režimu s rekuperací nevyužitého tepla. Konečnou fází tepelné úpravy je vločkování surovin na rýhovacích válcích s volitelnou možností tloušťky vloček.

Vlastnosti zpracovaných surovin na JET SPLODER

Pro posouzení kvality hydrotermického zpracování zrnin je rozhodující stupeň narušení strukury škrobu. Za stěžejní faktory, ovlivňující úroveň rozložení vnitřních struktur škrobu, je nutno považovat jednoznačně vstupní vlhkost a teplotu zpracovávaného materiálu. Optimální teplota a vlhkost upravované suroviny pro rozklad škrobu jsou v relaci i s pozitivním účinkem na strukturu bílkovin krmných surovin. Podstatně se snižuje rozpustnost dusíkatých látek v bachorovém prostředí ( u sojových bobů na 1/4 až 1/8 původní hmoty). Rovněž hodnoty aktivity ureázy se radikálně snižují.Pro výživu monogastrů je velmi pozitivní redukce obsahu inhibitoru tripsinu, který klesá až na 15% původní hmoty, což významně ovlivňuje využitelnost krmiva. Hydrotermicky zpracované zrniny,luskoviny a sojové boby při odpovídajícím tepelném režimu vytváří produkt o vysoké sušině, překračující většinou 90%. Zpracovaný materiál přes vysoký obsah sušiny navykazuje sklon k hydroskopičnosti za podmínek uskladnění v suchém prostředí při plném kontaktu s venkovními podmínkami.

Tyto vlastnosti dávají výsledným upraveným surovinám výbornou skladovatelnost a tudíž dovolují v maximální míře využít přirozené vlhkosti jednotlivých zrnin ihned po sklizni ke zpracování do zásoby. Ve vztahu ke skladování jsou neméně důležitá další pozitiva. Vlivem vysokých teplot při úpravě se likvidují veškeří škůdci v napadených surovinách, zastaví se množení plísní a následná produkce mykotoxinů, což je zásadní faktor pro zdravotní nezávadnost krmiva.

Uplatnění hydrotermické úpravy ve výrobě VK-Drcman

VK-Drcman po dvouletých praktických zkušenostech s touto technologií úpravy krmných surovin v současné době jednoznačně staví veškerou svoji produkci kompletních krmných směsí pro mláďata, speciálních krmných směsí, speciálních doplňkových krmiv pro vysokoprodukční zvířata aj. Provozní pozitivní výsledky a ohlasy u spolupracujících chovatelů jasně dokladují a podporují správnost rozhodnutí pořízení uvedené technologie. V oblasti prestartérů a startérů pro výživu mláďat jsou obiloviny a sója zařazovány do receptur pouze v této tepelně upravené formě. Jedná se o startéry pro selata VITASTAR a VITASEL. Variabilnost výroby VK-Drcman umožňuje zařazovat tyto suroviny jako součást sypkých, granulovaných krmných směsí nebo jako v konkrétním případě startéru pro telata TELMIX podíl tepelně upravených zrnin (kukuřice,pšenice) předložit telatům ve formě mixu vloček a granulí v předem stanoveném poměru.Tento aspekt se pozitivně podílí na docílení optimálního rozvoje trávicího traktu telete. Uvedená kombinace granulí a tepelně upravených vloček obilovin kromě jiných faktorů činí z toho výrobku jedno z nejžádanějších krmiv pro odchov telat na českém trhu.Další oblastí, ve které nacházejí uplatnění termicky upravené suroviny je výživa dojnic, zejména vysokoprodukčních. Tato kategorie vyžaduje kromě kvalitních objemných krmiv také velmi kvalitní bachorově chráněné proteiny využitelné v gastrointestinu. Tyto parametry splňují především výrobky ELITA a BEST PRO. Příznivé výsledky obecně dosažené u dojnic, jímž je zkrmovány hydrotermicky upravené Suroviny , lze přičíst kumulativnímu působení vlivů jako je zpomalení pasáže vločkovaných surovin bachorem, zvýšení tvorby těkavých mastných kyselin vlivem zvýšeného odbourávání strukturálně narušeného škrobu a jejich rovnoměrnější produkcí. U monogastrů, zejména u kojících prasnic splňuje vysoké nároky na kvalitu proteinu a zdroj energie doplňková krmná směs LAKTO VITAL. Služby chovatelům firma VK-Drcman poskytuje rovněž při tepelné úpravě surovin, zejména kukuřičného zrna a sojových bobů z důvodů výše jmenovaných. Tímto se snaží pomáhat živočišné výrobě jednotlivých zemědělských podniků při zkvalitnění krmivové základny.

Dosavadní praktické zkušenosti ukázaly vysokou náročnost na dodržení potřebných výrobních a krmných parametrů jednotlivých krmných surovin. Z tohoto důvodu firma VK-Drcman klade na kvalitu svých i službou zpracovávaných krmných surovin prvořadý význam. Krmná surovina prochází před vlastní úpravou dokonalým pročištěním tj. odstraněním spalitelných komponentů např.i plevelů. Průběžně jsou vzorky tepelně upravených surovin laboratorně testovány a jejich výsledky potvrzují vyrovnanou a vysokou kvalitu hydrotermicky upravovaných surovin ve VK-Drcman.
Chcete znát novinky?


Pošlete nám svůj e-mail.
Kreativní tvorba firemních www stránek a webu - Helium WebDesign
Helium WebDesign

Lužní lesy Western Příroda
I-město Fotobanka